ICARBON KİMYA ARGE MÜHENDİSLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

  • [protected email address]

Sürdürülebilirlik

ICARBON, sorumlu tüketim ve üretim temelinde ki kalkınma hedefini temel olarak benimsemektedir. Ayrıca atık kauçukların geri dönüşümü için geliştirdiğimiz döngüsel üretim modeli ile de iklim hedeflerine katkı sağlamaktadır.

ICARBON, özellikle kauçuk üretiminde kullanılan doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve üretilen bu materyallerin oluşturduğu atıkları bertaraf etme biçimimiz değiştirilmesinde rol oynamaktadır. Endüstrileri ve işletmeleri, geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmekte, daha sürdürülebilir bir üretim metodunu benimsemelerine katkı sağlamaktadır.
Önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla kauçuk atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması temel hedefimizdir.

ICARBON, doğada bozunmaları yüzyıllar alan, bozunsalar bile çevreye büyük zararlar oluşturan kauçuk atıklarından birincil kalite hammaddeler üretilmesi için çalışmaktadır. Su, toprak ve hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olan bu polimerik ürünleri, geliştirdiğimiz yöntemler ile geri dönüştürüp, fosil kaynaklardan elde edilen hammaddelerin yerine kullanabiliyoruz. Çevremizin korunarak sağlıklı bir geleceğe fayda sağlıyoruz. Sadece Avrupa Birliği ülkelerde her yıl 5 milyon ton atık kauçuk ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların var olan bertaraf yöntemleri CO2 emisyonlarında her yıl yükselen oranlarda artışa neden olmaktadır. Amacımız bunları önlemek ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

 
3WTURK CMS v8.3.1