ICARBON KİMYA ARGE MÜHENDİSLİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

  • [protected email address]
İŞBİRLİĞİ YAPALIM
Lastik geri dönüşümü/atık yönetimi sektörlerinde yer alıyorsanız (veya katılmayı planlıyorsanız) ve varlıklarınızdan yararlanmak veya yeni bir gelir akışı oluşturmak istiyorsanız, Black Bear sizin için heyecan verici ortaklık fırsatları sunuyor.

Sürdürülebilirlik

ICARBON, sorumlu tüketim ve üretim temelinde ki kalkınma hedefini temel olarak benimsemektedir. Ayrıca atık kauçukların geri dönüşümü için geliştirdiğimiz döngüsel üretim modeli ile de iklim hedeflerine katkı sağlamaktadır.

ICARBON, özellikle kauçuk üretiminde kullanılan doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve üretilen bu materyallerin oluşturduğu atıkları bertaraf etme biçimimiz değiştirilmesinde rol oynamaktadır. Endüstrileri ve işletmeleri, geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmekte, daha sürdürülebilir bir üretim metodunu benimsemelerine katkı sağlamaktadır.

Önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla kauçuk atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması temel hedefimizdir.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirliğe ve daha yeşil bir geleceğe olan bağlılığımızla, 12 ve 13. Hedefleri büyük ölçüde uyuyor, sürdürülebilir tüketim ve üretim amaçlarını sağlamayı ve iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil eylem planlarına sadık kalıyoruz.

ICARBON, doğada bozunmaları yüzyıllar alan, bozunsalar bile çevreye büyük zararlar oluşturan kauçuk atıklarından birincil kalite hammaddeler üretilmesi için çalışmaktadır. Su, toprak ve hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olan bu polimerik ürünleri, geliştirdiğimiz yöntemler ile geri dönüştürüp, fosil kaynaklardan elde edilen hammaddelerin yerine kullanabiliyoruz. Çevremizin korunarak sağlıklı bir geleceğe fayda sağlıyoruz. Sadece Avrupa Birliği ülkelerde her yıl 5 milyon ton atık kauçuk ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların var olan bertaraf yöntemleri CO2 emisyonlarında her yıl yükselen oranlarda artışa neden olmaktadır. Amacımız bunları önlemek ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

 
3WTURK CMS v8.3.1